Formacja Kobiet Ezer Kenegdo
  (3 votes)

  Formacja Kobiet Ezer Kenegdo

  Prowadzący: Magdalena Plucner, Magdalena Halak

  Ezer Kenegdo - Najlepsze Towarzyszki

  Nadszedł czas na „BOŻE KOBIETY”, prawdziwe Córki Boga, które swoim życiem, powołaniem, słowem, gestem i niezwykłym sercem przepełnionym czułością będą świadkami dla świata mocy Boga i piękna kobiecości.

  Czytając Słowo Boga doświadczyłam nie tylko Jego miłości, ale przede wszystkim tego, że On chce konkretnie mnie - KOBIETĘ - kształtować i wychować na Córkę Boga. Bóg chce, by każda z nas mogła odkryć swoje niezwykłe powołanie, by świadczyć o Nim nie tylko jako chrześcijanka, ale kobieta, która spotkała Boga i to spotkanie przemieniło całe jej życie. W Biblii czytałam o wielu wspaniałych kobietach. Ich życie, słuchanie Boga, misja ogromnie mnie zachwyciły i pokazały, że ich sposób myślenia, problemy z którymi się borykały i trudności, których doświadczały, są bardzo podobne, jeśli nie takie same, jak dziś. Odkryłam, że kobieta ma do spełnienia wielką misję ukazywania miłości Boga w różnych przejawach codzienności, w jakiej żyjemy.

  A co na to uczestnicy?

  Formacja dla kobiet pomogła mi odkryć moją misję i otworzyć się na Bożą miłość. Dzięki formacji umocniłam się w swojej roli towarzyszki, zaczęłam bardziej przyglądać sobie i utwierdziłam się w swoim postępowaniu, które do tej pory często było intuicyjne.

  Agnieszka Pabjańczyk

  Formacja Kobiet zmieniła patrzenie na moją kobiecość, na towarzyszenie Bogu, mężowi, dzieciom i innym ludziom. Umiejętności krasomówcze prowadzącej ułatwiały przyswajanie wiedzy i sprawiały, że te 1,5 godziny było czasem pełnym humoru, refleksji i modlitwy. Bardzo cenne były dla mnie świadectwa innych kobiet, które postanawiały towarzyszyć w formacjach innym kobietom. Całość formacji polecam każdej kobiecie w każdym wieku. Ja w tym roku kończę 40 lat i tym pełniej, po tej formacji, wchodzę w kolejne lata mojego życia z Bogiem.

  Małgorzata Goławska

  Formacja Kobiet dała mi obraz Kobiety, jaką Bóg chce żebym była dla budowania Królestwa Bożego. W trakcie jednego ze spotkań, Bóg przez prowadzącą przypomniał mi, że na chrzcie otrzymałam imię "Bóg mą potęgą". W trakcie modlitwy na spotkaniu na temat misji, którą każdy człowiek indywidualnie ma do wykonania w życiu, otrzymałam imię (misję) Obecność Boga. Teraz wiem, w jaki sposób mam dążyć do świętości.

  Elżbieta Gniazdowska

  Formacja kobiet wg. mnie winna być obowiązkowym przedmiotem w szkole średniej. Choć mam 65 lat te zajęcia wiele mi dają. Dzielę się z innymi kobietami pozyskaną wiedzą.

  Marianna Kaczorowska

  Formacja Kobiet zmieniła moje podejście do męża, zaczęłam dostrzegać jego potrzeby i akceptować odmienność w myśleniu. Pokazała mi jak być towarzyszką życia nie tylko dla męża, ale także dla innych mężczyzn, kobiet, dzieci. Staram się to wprowadzać w czyn i widzę, jak owocuje w moim życiu. Niezapomniana lekcja kobiecości dla każdej z nas.

  Monika Rola

  Bądź z nami w kontakcie

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Akademia Rozwoju Talentów 2014-2018.